Erkeklerin bir kaburgası eksik mi

Tirmizî gibi bazı âlimlerimizin bu hadisi "Kadınlarla İyi Geçinme" başlığı altında zikretmesi de bunu göstermektedir. Kadının Hz. Âdem'den yaratıldığı ise Kur'ân-ı Kerîm'de zaten açıkça belirtilmektedir: "Ey İnsanlar! Erkeklere her fırsatta kadınlarla iyi geçinmelerini emreden Hz. Peygamber bu hadisiyle onlara, kadınları dövmekle, söymekle yola getiremeyeceklerini hatırlatmakta, hiddet ve şiddet yerine ülfet ve şefkati tavsiye etmektedir.

Bazıları bu ve benzeri rivayetlerin Kitâb-ı Mukaddes'te de bulunduğunu söyleyerek onları gözden düşürmeye çalışabilirler. Kitâb-ı Mukaddes'te bir hayli Kur'ân-ı Kerîm âyetinin benzeri bulunmaktadır. Şimdi bu âyetlerden de mi şüphe edeceğiz?! Elbette hayır. Böyle telkinlere kapılmamak gerekir. Bazı gerçeklerin ilâhî kaynaklı kitaplarda yer alması son derecede tabiidir.

Kitâb-ı Mukaddes'te bozulmamış âyetler bulunduğu için, Resûl-i Ekrem Efendimiz bu kitaptaki rivayetleri "ne yalanlayın ne de doğrulayın" buyurmuştur. Mühim olan Rabbimizin bizi yaratması ve bize insanlık şerefini lûtfetmesidir. Hangi şeyden yaratıldığımızın ne önemi olabilir? Bu tamamen Cenâb-ı Mevlâ'nın bileceği bir iştir.

Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı?

Bu gibi konular üzerinde akıl yürütmenin hoş bir tarafı bulunmadığı görülmektedir. Biz iyi bir kul olmaya gayret edelim. Bilgimizin kapsamadığı ve hiçbir şekilde kapsamayacağı konuları da Allah'a ve Peygamberine bırakalım. Yüce Mevlâmızdan bize, rızâsına uygun bir ömür sürmeyi nasib etmesini niyâz edelim.

Kadını Erkekten Aşağı Gören Anlayış ve Kur’ân

Bir Güzel İnsan. Yalvarmayı Bilmek. Efendimizin Bir Rüyası. Sünnete Sarılmak. Hadislerde Kadın Aşağılanıyor mu?

İlgili Yazılar

Canım Arzular Seni. Sayı: Ekim Yorum Yazın.

Yazarlar Osman Nuri Topbaş M. Sami Ramazanoğlu Sadık Dânâ Yrd. Kalp günde ortalama bin kez atıyor. Ceninler rock müziğine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor. Sağlıklı bir insanın tırnağının tam olarak gelişmesi ay sürüyor. Diş minesi insan vücudundaki en sert madde. Böbrekler kanı günde keze kadar filtreliyor.

Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaşık 25 milyon kez kıvrılıp açılıyor.

Ziyafet veremeyen köylüyü...

Bu Video İlgini Çekebilir. Âdem gerekli bilgilerle donatıldı.

Meleklerden daha bilgili olduğu ortaya çıkınca ona secde edilmesi emredildi. Dolayısıyla Âdem ve Havva kimsenin halifesi değillerdi. Onlardan sonra gelecek olanlar onların halifesi olacaktı. Öyle olunca da sonradan gelenler, onlarda olana sahip olmaya çalışacak ve bu yüzden çatışma çıkacaktı. Meselâ kümeste tavuklar bir birlerinin halifesi değildir. O yüzden aralarında kavga olmaz. Ama horozlar arasında mevki ve makam mücadelesi olduğu için iki horoz bir kümeste barınamaz.

Hadislerde Kadın Aşağılanıyor mu?

Biri diğerini, ya öldürür veya oradan uzaklaştırır. Tertemiz olanı yapmak senin işindir.

AŞIK OLUNMAMASI GEREKEN ERKEKLER - Tuna Tüner

Böylece o şeyin ne olduğu ortaya çıkar. Bu da meleklerin akılsız varlıklar olarak algıladıkları eşyada akıllı varlıklara yarayan bir bilginin olduğunu gösterir. Meleklere gösterilen bir başka şey de insanoğlunun, o bilgileri kullanacak güçte olmasıydı. Demek ki, meleklerin bilmediği; bilim ve medeniyet yarışına dönüşecek halifelik mücadelesiydi. Bilim ve medeniyetteki yarış, en iyiye ve en güzele ulaşma yarışıdır. Bu yarışta kan dökülmez, rakiplerin yaşamasına, özellikle destek verilir.

Kadın Kaburga Kemiğinden mi Yaratıldı?

Rakipler ne kadar güçlü olursa başarı o ölçüde yüksek olur. Ama halifelik, yani iktidar mücadelesi hayvanlar gibi olursa kan gövdeyi götürür. Mücadelenin böyle olmaması için de kanunlar konur, kolluk kuvvetleri ve mahkemeler oluşturulur. Soru: Ramazanda yurtdışına çıkacak kişilerin oruç tutması gerekir mi, gerekmez mi? Yolculuğun uçakla olmasının bir önemi var mıdır? Cevap: Bir yere gitmek üzere bulunduğunuz yerden çıkmanız seferî olmanız için yeterlidir. Bu yolculuğun yürüyerek olmasıyla araba veya uçakla olması arasında bir fark yoktur.

Onu tutabilenlere bir çaresizi doyuracak fidye de gerekir. Kim bir hayrı içten gelerek yaparsa onun için daha hayırlı olur. Oruç tutmanız sizin için daha iyidir.