Tf tanışma

Altyapı ve Olanaklar -Temel standartlar gözden geçirildi. Yeni binada tıp fakültesi öğrencileri için ayrı bir bölüm talebi Örgütlenme,  Yönetim ve Yürütme -Tıp eğitimi alanlarında yetkili kişilerin bulundurulması, -Tıp eğitim seminerlerinin Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yürütülmesi.


  • boşanmış kadının bekar erkekle evlenmesi.
  • AKADEMİK YAŞAM.
  • Kampüs Etkinlikleri Türkiye'nin en büyük sanal kampüsüdür..
  • Kampüs Etkinlikleri kulübünüzün sanal dünyadaki kimliğini yansıtır..

Akademik Kadro -Kadro eksikliklerinin belirlenmesi, bölümlerden taleplerin alınması, -Sürekli mesleki gelişim eğitimi seminerleri düzenlenmesi ve program oluşturulması, Öğretim üyesi alım kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi, -Eğiticilerin eğitimi serifıkasının tüm öğretim üyelerine sağlanmasına karar verildi. Dönem 4 ve 5'in staj programları değerlendirildi ve mevcut programda entegrasyon sağlanamadığı görüldü.

Bu nedenle Dönem 4 ve 5'te tam entegrasyonu sağlayabilmek için staj bloklarının yapılmasına karar verildi. Uyumlu olacağı düşünülen staj blokları üzerine tartışıldı. Dönem 4 ve 5 için staj bloğu taslağı aşağıda sunulmuş olup; nihai şekli verilmek üzere müfredat komisyonu tarafından tartışılmasına karar verildi. Büyük ve küçük gruplarda eğitim etkinlikleri için kullanılan amfi, derslik, seminer odası, öğrenci laboratuvarlarını içermiş olması,. Çalışma salonları, sosyal alanlar ve öğrenci kullanımına ayrılan diğer alan ve olanakları sağlamış olması,.

Kütüphane ve İnternet ya da diğer elektronik ortamlar üzerinden bilgiye erişim olanaklarını sunmuş olması,. Öğrencilerin hekimlik bilgi, beceri ve uygulamalarında yeterli deneyim kazanmalarını sağlayacak klinik eğitim ortamlarını sağlamış olması,. Klinik eğitim için kullanılan hastanelerde derslik, seminer odası, öğrencilerin kullanımına ayrılmış alanlar gibi olanakları sağlamış olması,.

Öğrenciler, akademik ve idari kadro, hastalar ve hasta yakınları için ortamların güvenliğini sağlamış olması,.

YTU - Bologna Information System - View Course

Engelli öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda ve erişimlerini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmış olması gerekmektedir. Eğitim programında toplum içinde öğrenme fırsatları sağlamak için kurumsal işbirliği protokollerini hayata geçiriyor olması. Öğrenciler için araştırma altyapısı sunarak tüm öğrencilerin bireysel ya da bir ekip içinde katılabileceği araştırma planlama, uygulama ve sonuçlarını paylaşma fırsatları sağlıyor olmalıdır.

Dönem l Aktif Eğitimle ilgili müfredat ve eğitim günleri kararlaştırıldı. Dönem 2 Aktif Eğitimle ilgili müfredat ve eğitim günleri kararlaştırıldı. Ancak gözetimli hekimlik uygulamaları yapmaktadırlar. Fakülte olarak görüşümüz gönüllülük esasına dayanarak hizmetin devamı yönündedir.

Erasmus başvuruları duyurusu yapıldı. İntern öğrencilerin Farabi değişimleri değerlendirildi. Lisans eğitiminde Dekan öğrenci buluşması geri bildirimleri değerlendirildi.

Tüm Servis Kategorileri

Mevlana değişimi ile ilgili diğer birimlerle ilişkilendirilmesi değerlendirildi. Bologna sürecinde ders içeriklerinin girilmesi Akreditasyonla uyumlu hale getirildi. Sürekli Yenilenme ve Gelişim toplantılarının verimliliği ve toplantı günleri üzerine görüşüldü. Asistanların katılım sağlan1ası gerekliliği vurgulandı.

Program Değerlendirme Geliştirme Komisyonuna Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden bir öğretim üyesi atanması ve öğrencilerin katılım sağlaması hususu görüşüldü. Program Değerlendirme Geliştim1e Yönergesini revize edilmesi gerektiği belirtildi. Öğretim üyelerinin an. Öğrenci yoklamalarının sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için gerekli altyapı üzerine görüşüldü. Bunlarla ilişkili olarak Sürekli Yenilenme ve Gelişim Koordiantörü Eğitim-Öğretim yılı eğitim programına ilişkin çalışmalarını paylaştı.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı üzerinden öğretim üyelerine konuyla ilgili görüş soruldu, buna göre programın son halinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Eğitim ve Öğretim Koordinatörü Eğitim-Öğretim yılı eğitim programımn son halinin verildiği ve webe konulduğu, geri dönüşlerle birlikte düzenlemeler yapılıp Senatoya gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Ölçme Değerlendirme Birimi Koordinatörlüğü Eğitim-Öğretim yılı her döneme ait ölçme ve değerlendirme kriterlerinin anabilim dallarından geri dönüşler sonrasında komisyondan geçip son hali verilerek webde paylaşıldığı bilgisi verildi.

Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı öğretim üyesi ve öğrenci geri dönüşleri üzerinden tespit edilen eksiklikleri düzeltecek uygulamalarının hayata geçirildiğinden söz etti. Bununla ilgili olarak özellikle kimi staj bloklarındaki uygulamalı ders saatine gereken özenin verilmesi konusunda planlama yapılabilmesi için staj bloğunu oluşturan anabilim dallarına ziyaretler planlandı. Öğrenciler, akreditasyon sürecindeki beklentilerinden ve süreçteki aksamalardan bahsederek çözüm önerileri üzerinde konuştular.

Mason Turns into a Werewolf! - Wizards of Waverly Place - Disney Channel

Dekaıumız Prof. Her koordinatörü ilgilendiren konuyu görev alanlarına göre paylaştırdı ve bu hususta çalışmalar yapılmasını istedi. Özellikle öğretim üyelerinin elektronik sistemi kullanarak ders öğrenim hedeflerinin girilmesi ve konuyla uyumlu soru hazırlanması, Bologna kriterleriyle tıp eğitiminin amaç ve hedeflerinin uyumlu olması, hazırlanan programın Tıp Fakültesinin her döneminde uygulanıyor olmasının önemi vurgulandı ve bununla ilgili çalışma başlatıldı.

Eğitim komisyonu başkanı tarafından çalıştay sonuçları paylaşıldı. Program değerlendirme ile ilgili geri dönüşlerin tamamlandığı ve değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Ek birkaç geri dönüşün daha beklendiği eklendi. Ölçme değerlendirme komisyonu başkanı eğitim programı doğrultusunda ölçme değerlendirme yöntemlerinde değişiklikler yapılacağını dile getirdi.

TEAD başkanı, bünyemizde eğiticilerin eğitimi programının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi. Ek olarak temmuz ayının ilk haftası gibi eğiticilerin eğitimi sertifika programının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Aynı programla kurumumuz bünyesindeki eğitimcilere eğitici sertifikasının verileceği söylendi. Klinik beceri laboratuvarı ve yeterliliklerle ilgili ihtiyaç duyulan maket, malzeme, vb.

“BU FiLMDE OYNAMAK RiSK ALMAK DEMEK”

Bologna koordinatörünün kurul ve stajların amaç ve öğrenim hedeflerini tamamlamasına karar verildi. Danışmanlık sisteminin aktivasyonu üzerine konuşuldu. Program değerlendirme komisyonu başkanı geri dönüşleri haftaya tamamlayacaklarını dile getirdi. Eğitim komisyonu başkanı program değerlendirme sonuçlarına göre klinik öncesi dönem için eğitim programının revizyonunu bir çalıştay ile yapmayı önerdi. Ölçme değerlendirme komisyonu başkanı eğitim programı doğrultusunda ölçme değerlendirme yöntemlerinde değişiklikler yapllacağını dile getireli. Kurul her ayın 3.

Çarşambasında toplanma kararı ile toplantıyı sonlandırdı. Seneye KEG sınavlarının nasıl olabileceği ile ilgili geri dönüşler paylaşıldı. Dönem 3, 3. Listelerin Dr. Sınavın KBL Laboratuvarında yapılmasına karar verildi. Ek olarak Dönem IV Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi staj bloğunda öğrencilerimiz ilkokullarda aşı ve diş sağlığı taramalarına katılmıştır. Öğrenciler ile Lisans Eğitim Komisyonunun yapmış olduğu toplantı Her sınıfın ve staj bloğunun temsilcisi öğrencilerin ve lisans eğitim öğretim komisyonu başkanı, başkoordinatör ve yardımcısı ve aktif eğitim koordinatörünün yapmış olduğu toplantıda şu ana kders programının işleyişi, sınavlar ve diğer sorunlar üzerine konuşuldu.

Genel olarak ilk 3 yılda aktif eğitimin çok ilgi çekici ve doyurucu olduğu Derslerin zamanında işlendiği sınavların ve soru tartışmalarının yeterli olduğu Akreditasyon sürecinin eğitim kalitesini olumlu etkilediği belirtildi. Eksik ek belgeler belirlendi. Görev dağılımı yapıldı. A kitapçığı Soruların iptal edilmesine karar verildi. Dönem 1, bütünleme sınav analizi sonucu hata tespit edilen A kitapçığı Soruların ilgili öğretim üyesine gönderilerek sorular hakkında nihai kararın verilmesi hususunda anlaşmaya varıldı.

Dönem 2, bütünleme sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 6. Sorunun iptal edilmesine karar verildi. NKU Tıp Fakültesi soru hazırlama kılavuzuna göre eksik olan sorular düzeltildi. Bir sonraki ÖDR hazırlama komisyonuna sunulmasına karar verildi. Hazırlanan taslağın ÖDR yazım komisyonuna sunulmasına karar verildi.

Account Options

ÖDR yazımında 9. Maddenin 4. Bölümü için öğretim üyeleri arasından görev dağılım yapıldı. Eklenen fotoğraflar konuşuldu. Ebru Yeşildağ, ilgili belgeleri ÖDR raporuna eklemek için kendisine gönderilmesini istedi. Ayrıca dekanlığa da ilgili belgeleri EBYS üzerinden göndereceğini belirtti Pelin Tok hazorladığı oryantasyon broşür taslaklarını gösterdi, Ebru Yeşildağ çok komplike taslaklar hazırlamanın gereksiz olduğunu, basitleştirmemiz gerektiğini belirtti. Tarkan Yetişyiğit akreditasyon öğrenci broşürü ile ilgili yorum yaptı.

Öneri ve dileklerin dinlenmesi sonrasında toplantı sona erdi.


  1. bir online form 2305.
  2. Antalya-Kemer-Çamyuva-Kiriş-Gay Arkadaş Tanışma | VK.
  3. Milli Takım Taraftar Kulübü.
  4. internet üzerinden tanışmak.
  5. Dönem 2, final sınav analizi yapıldı. Dönem 3, final sınav analizi yapıldı. Temel Standartlar maddesinin yazımına devam edildi. Gerekli eklemeler ve düzenlemeler yapıldı. Bir hafta sonra için toplantı planlandı.